9 Temmuz 2013 Salı

illa Aşk, illa Aşk!aydınlık ümit delianne (63)
İnsaf et, aşk güzel bir iştir! *
.
aydınlık ümit delianne (121)
 Durma! Çabuk gel. Gelmem deme! Ne evet demek yaraşır sana, ne hayır.
Dostum, senin şanına sadece gelmek yaraşır.*
.
aydınlık ümit delianne (122)
Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir.
.
Cihan, Alem herkes bilsin ki şunu; en büyük ibadet sevebilmektir.**
.
aydınlık ümit delianne (123)
Bahardı sevgilim bahardı ve bahtiyar olmak için toprakta, havada, suda her şey vardı sevgilim,
.
Her şey hazırdı, her şey vardı.***
 .
aydınlık ümit delianne (118)
Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil bulduğunla gül,
.
Hane sahibi ne derse o olur, ne kimseye sitem eyle, ne de üzül!*
.
aydınlık ümit delianne (71)
Ömründen nasibin, kendini Sevgili’den mesut bulduğun andan ibarettir.*
.
aydınlık ümit delianne (151)
Yolumuzda riyazat yok; burada hep lütuf var, bağış var.
Hep sevgi, hep gönül alış, hep aşk ve hep huzur var.*
.
Güzel güzeli sever delianne (14)
Kişinin değeri nedir?
– Aradığı şeydir! *
.
aydınlık ümit delianne (35)
Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için
.
Dost’un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim.**
 .
aydınlık ümit delianne (138)
Ey özden habersiz gafil!
Sen hala kabukla öğünüyorsun!*
.
aydınlık ümit delianne (127)
Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri.
İsteyene ver onları, bana seni gerek seni.
.
Ya elim al kaldır beni. Ya vaslına erdir beni.
Çok ağlattın güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi.**
.
Güzel güzeli sever delianne (15)
Surette kalırsan putperestsin. Her şeyin suretini bırak, manaya bak.*
.
.
aydınlık ümit delianne (10)
.
İnsan, büyük bir şeydir ve içinde her şey yazılıdır.
.
(Fakat karanlıklar ve perdeler bırakmaz ki insan içindeki o ilmi okuyabilsin.
Bu perdeler ve karanlıklar; bu dünyadaki türlü türlü meşguliyetler, insanın dünya işlerinde aldığı çeşitli tedbirler ve gönlün sonsuz arzularıdır)*
.
aydınlık ümit delianne (183)
Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da, hattâ sevda yüzünden ölmek de ayıp değil!***
.
aydınlık ümit delianne (125)
Herşey hakikaten güzeldir. Ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir.****
.
aydınlık ümit delianne (26)
İnsanlari canlandıran emel, öldüren yeistir.****
.
aydınlık ümit delianne (108)
Can, aşktan binlerce edep öğrenmede, öylesine edepler ki mekteplerde okunup öğrenilmesine imkan yok.*
.
aydınlık ümit delianne (52)
Ey nefsim! Kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki:
“Fânîyim, fânî olanı istemem; âcizim, âciz olanı istemem. Ruhumu Rahmân’a teslim eyledim, gayrı istemem. İsterim, fakat bir yâr-ı bâkî isterim. Zerreyim, fakat bir şems-i sermed isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcûdâtı umumen isterim.”****
.
aydınlık ümit delianne (128)
Aşk aslan gibidir, hile bilmez. Ve bir aslandan tilkiye dönüşmez. * 
.
aydınlık ümit delianne (37)
İnsaf et, Aşk güzel iştir!*
Ve Aşk’tan gelen masum emanetler de yeryüzünde aşkın en güzel temsilcileridir.
Hayırlı, huzurlu, muhabbet, sevgi, esenlik, rahmet, afiyet, ilim ve AŞK dolu bir Ramazan olsun. Mazlumlara deva, hastalara şifa olsun!
—————————————————————————————————————————————–
*Mevlana, **Yunus Emre, ***Nazım Hikmet, **** Said Nursi

Hiç yorum yok: